Styrelsen 2022/2023

På årsmötet för säsongen 2021/2022 valdes nedan styrelse för säsongen 2022/2023.

Peter Hörnell
Ordförande

Harriet Nilsén
Kassör

Frank Eriksson
Sekreterare

Robin WIkberg
Ledamot

Erik Nordvall
Ledamot

Henrik Sjöberg
Ledamot

Mikael Johansson
Ledamot