Styrelsen 2023/2024

På årsmötet för säsongen 2022/2023 valdes nedan styrelse för säsongen 2023/2024.

Peter Hörnell
Ordförande

Harriet Nilsén
Kassör

Frank Eriksson
Sekreterare

Oliver Andersson
Ledamot

Erik Nordvall
Ledamot

Henrik Sjöberg
Ledamot

Mikael Johansson
Ledamot