Styrelsen 2021/2022

På årsmötet för säsongen 2020/2021 valdes nedan styrelse för säsongen 2021/2022.

Peter Hörnell
Ordförande

Harriet Nilsén
Kassör

Frank Eriksson
Sekreterare

Robin WIkberg
Ledamot

Erik Nordvall
Ledamot

Henrik Sjöberg
Ledamot

Mikael Johansson
Ledamot