Styrelsen 2020/2021

På årsmötet för säsongen 2019/2020 valdes nedan styrelse för säsongen 2020/2021.

Roger Andersson
Ordförande

Harriet Nilsén
Kassör

Peter Hörnell
Sekreterare

Robin WIkberg
Ledamot

Erik Nordvall
Ledamot