Resepolicy

Nedan följer Lumberjacks resepolicy som samtliga resenärer accepterar genom sin bokning av resan.

1) Resenärens ansvar
– Resenären är skyldig att respektera och följa de regler som gäller för resan, och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Resevärdarna fungerar som reseledare på resan och deras beslut angående researrangemanget kan inte ifrågasättas; dvs. deras ord är lag. Det gäller allt från pauser till val av plats för lunch/middag och liknande. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
– Om resenären blir omhändertagen eller av annan anledning inte är på bussen/tåget vid hemresa får denne ta sig hem på egen hand och kostnad.

2) Skadegörelse m.m.
– Resenären ansvarar för den plats de sitter på.
– Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från resan är skyldig att meddela detta direkt till resevärden.
– Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

3) Ordning, säkerhet & berusning
– Resenärer förväntas använda sunt förnuft och bete sig på ett sådant sätt att man är representativ för Lumberjacks och MoDo Hockey.
– Lumberjacks tar avstånd från att personer under 18 år dricker alkohol.
– Resenärer tar själva ansvar för att de dricker alkohol med förstånd.
– Den som är så berusad eller stör ordningen att det äventyrar säkerheten ombord kan tilldelas en varning eller en avstängning från Lumberjacks resor. Vid allvarlig ordningsstörning är resenär skyldig att på uppmaning av en resevärd lämna färdmedlet. Om resenären vägrar kommer närmaste polisstation kontaktas.
– Resenärer ska alltid följa direktiv från publikvärdar som följer med resorna, och som tjänstgör i arenan.

4) Anmälan, betalning och avbeställning
– Anmälan till resan är bindande
– Anmälan görs via vår hemsida eller via styrelseombud på match.
– Om du anmäler en kompis till en resa, står du som ansvarig för att denne dyker upp. Uteblir personen blir du skyldig att betala för denne.
– Betalning av resan skall göras i förskott via Swish eller Bankgiro, din plats är inte garanterad för än din plats är betald.
– Avbokning måste generellt ske senast 18:00 två dagar innan avresa om inget annat står på bokningssidan för resan/eventet, avbokning skall ske till samma e-post som ni fått bekräftelsen på bokning. Ni skall även få en bekräftelse på att er avbokning har tagits emot och godkänts.
– Undantag från betalningsskyldighet ges endast till de som kan uppvisa ett korrekt skriftligt läkarintyg. Förkylningar och andra liknande sjukdomar godtas inte som ursäkt till att inte kunna resa/behöva betala för sin plats.

5) Övrigt
– Resenär som inte är medlem sedan tidigare skall lösa medlemsavgift samtidigt som denne betalar resan, via förskott eller på plats innan resan.
– Om du är anmäld till en resa så är det ditt ansvar att hålla dig uppdaterad angående ev. ändringar gällande avresa etc.
– Vi reserverar oss för ändringar på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
– Resenär som kräks ombord på våra resor är skyldig att betala ev. saneringskostnad.
– Målsman ansvarar och avgör om minderåriga ska få följa med på resa, intyg skall lämnas vid betalning/avprickning.

6) Avtalsbrott
– Om resenären på grund av avtalsbrott inte fullföljer resan är Lumberjacks inte återbetalningsskyldiga.