Kallelse till åresmöte!

Medlemmar kallas härmed till årsmöte för Lumberjacks.

Datum: 19 maj
Tid:
18.00
Plats:
Reuterdahls

Motioner från enskild medlem skall skickas senast 12 maj. Medlem kan med fördel använda kontaktformuläret på hemsidan.

Kontakta valberedningen inför mötet senast 12 maj om ni är intresserad av att bli vald till styrelsen, skicka information om dig själv till Fredrik Nolberg på f.nolberg@live.se.

I samband med mötet så bjuder Lumberjacks på kaffe/saft med tillbehör.

Varmt välkomna!

/Styrelsen